+358 (0) 40 578 4791 tiina.koskenkorva@aitopharma.fi

Turvallisen lääkehoidon asiantuntijapalvelut

_____________

Yrityksemme tarjoaa lääkehoidon turvallisuutta parantavia koulutus-, konsultointi- ja kehittämispalveluja julkisille ja yksityisille sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille tilaajalähtöisesti.

KOULUTUS

Toiminta-/työyksikkökohtaisesti räätälöidyt koulutukset ja työpajat turvallisen lääkehoidon toteutumisen edistämiseksi ja henkilökuntaa motivoiden. Kysy myös luentoja ja verkkokoulutuksia.

KONSULTOINTI

Kysy asiantuntijakonsultaatiota.

 

KEHITTÄMISHANKKEET

Esimerkiksi lääkitysturvallisauditoinnit, auditoinnissa esiin tulleiden kehitystoimenpiteiden toteutus, moniammatillisen toimintamallin käynnistäminen, uuden lääkehoidon turvallisuutta parantavan palvelun kehittäminen ja eri toimijoiden välisen yhteistyön kehittäminen.