+358 (0) 40 578 4791 tiina.koskenkorva@aitopharma.fi

Turvallisen lääkehoidon asiantuntijapalvelut

Yrityksemme

_____________

 

 

Yrityksemme tehtävä on kehittää lääkehoidon turvallisuutta yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden ja -ammattilaisten kanssa ja siten parantaa lääkkeiden käyttäjien elämänlaatua, toimintakykyä ja tyytyväisyyttä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin.

Tavoitteemme on olla mukana

  1. Edistämässä järkevää lääkehoitoa ja lääkehoitoprosesseja: asiakkaiden/potilaiden turvallisen, tehokkaan, taloudellisen ja tarkoituksenmukaisen lääkehoidon onnistuminen sekä
  2. Lisäämässä terveydenhuollon ammattilaisten osaamista ja motivaatiota turvallisen lääkehoidon toteutuksessa.

Yrityksen arvot

Asiakas/potilaslähtöisyys: Lääkkeiden käyttäjien paremman elämänlaadun ja toimintakyvyn puolesta
Aitous: Aidosti palvelun tilaajan tarpeisiin vastaten ja tavoitteisiin sitoutuen
Luotettavuus: Luotettava ja asiantunteva kumppani
Yhteistyö: Eri ammattiryhmien asiantuntijuutta arvostaen ja eri toimijoiden kanssa verkostoituen